تحقیق درباره نقش ثروت در پيشرفت اسلام
تحقیق درباره نقش بسته‌بندی در فروش بيشتر اجناس (بسته‌بندی و مصرف‌كننده)
تحقیق درباره نقش ارتش صدام و آمريكا در جنگ ايران
تحقیق درباره نقد مكاتب اخلاقي اكزيستانسياليسم و ماكياوليسم
تحقیق درباره نقد روايات اهل سنت پيرامون بعثت
تحقیق درباره نظريه و روال كار در رويكردهاي پيام رساني
تحقیق درباره نظامي
تحقیق درباره نظارت بر کار افراد
آموزش زبان عبری (اسرائیلی)
تحقیق درباره نظارت بر عملكرد مديران